Z

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

  • ZÁKLOPOVÝ STROP

typ trámového stropu, užívajícího záklopů – prken, kladených kolmo na nosné trámy. Záklopy se zpravidla přesahují a mohou být, podobně jako trámy, zdobeny malbou.

 

  • ZÁMEK

šlechtické sídlo novověku, s rezidenční, správní a soudní, případně jinou (lovecký z.) funkcí, většinou bez fortifikace (opevněné zámky nepřečkaly renesanci). V nejstarším období (15. století) je však zámek termínem pro uzavřené, tj. opevněné místo, hrad či město, obecně pevnost.

 

  • ZBOŽÍ

hospodářské příslušenství hradu, tvořené vesnicemi, dvory, polnostmi, lesy, eventuálně jiným nemovitým majetkem

 

  • ZEMNICE

stavba lehké konstrukce, zahloubená do terénu, se stěnami tvořenými výpletem, kamennou plentou, se vstupem pomocí charakteristické zahloubené šíje, zastřešená sedlovou střechou, kterou byl odváděn kouř dýmného provozu (vytápění pecí, ohništěm). Měla obytnou nebo hospodářskou funkci.

 

  • ZOOMORFNÍ

zvířecí či zvířeti podobný motiv výtvarného umění

 

  • ZRCADLO

v architektuře plocha vymezená lištou nebo vpadlými stěnami, volná nebo častěji určená k plastické či malířské dekoraci zejména stropu

 

  • ZVODITÁ ČÁST

viz padací most

 

  • ŽEBRO

Žebronosný prvek gotické klenby tesaný z kamene nebo ve formě terakotové tvarovky, který umožňuje svádět síly klenby do podpor a odlehčovat obvodové zdi (žebrová klenba)

 

  • ŽÁNROVÝ MOTIV

výtvarné podání výjevu každodenního života

 

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.