B

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z 

 

 • BALUSTRÁDA

zábradlí z ozdobných kuželek, balustrů

 

 • BARBAKAN

fortifikační prvek oblého či polygonálního půdorysu, zabezpečený vlastním příkopem, předsunutý před bránu, s níž je zpravidla spojen krčkem. Jeho účelem je chránit bránu před přímou palbou, lomí se v něm přístupová komunikace a zároveň slouží jako palebné dělostřelecké postavení. B. je charakteristický pro městské fortifikace, méně často hrady

 

 • BASTION

zemní, zpravidla obezděná dělostřelecká bašta pětibokého půdorysu. Charakteristický prvek novověké fortifikační architektur 


 

 • BAŠTA

fortifikační prvek aktivní obrany oblého, čtverhranného či polygonálního půdorysu zpevňující linii hradeb či parkánové zdi, jejíž výškovou úroveň zpravidla nepřevyšuje. Vysunutí hmoty b. z obranné linie umožňuje flankování přilehlých kurtin. Někdy b. nepřesně ztotožňována s hradební věží. Vedle zděných bašt, jež mohli být i dovnitř otevřené, se v novověku objevuje zemní sypaná bašta, předchůce bastionu. Specifickým typem je předsu nutá b. Srovnej dále bastion, rondel. 

 

 • BATERIOVÁ VĚŽ

článek dělostřeleckého fortifikačního systému ve formě vysoké věže, nejčastěji válcové, s dělostřeleckými komorami v několika úrovních nad sebou, s vysokopalebnou kapacitou.

 

 • BELVEDÉR

zahradní pavilon reprezentačního typu umístěný v exponované poloze s vyhlídkou (případně součást jiné stavby plnící tuto funkci), charakteristický pro dvorskou architekturu renesance.

 

 • BERGFRIT, BERGFRYD

volně stojící či do hradby vtažená útočištná věž válcového, méně často hranolového či polygonálního tvaru plnící v hradní architektuře funkci hlavní obranné stavby, jež mohla sloužit jako poslední útočiště obránců. Přístup proto umožňoval padací můstek v úrovni patra, neobyvatelné temné přízemí bylo využíváno jako skladiště či hladomorna. 

 

 • BLOKOVÝ

v architektuře hmotný, nečleněný dispoziční typ

 

 • BOLLWERK

velká zemní obezděná plošina, zpravidla polygonálního půdorysu, tvořící dělostřelecké postavení u pozdně gotických fortifikací, podobně jako bastion novověkých pevností

 

 • BORDURA

dekorativní okraj, lem

 

 • BOSOVANÉ ZDIVO, BOSÁŽ

zdivo z kvádrů, jejichž čelo je pouze hrubě přitesáno a vystupuje z líce stěny. Bosované kvádry mohou tvořit souvislou stěnu, nárožní armaturu či nepravidelně členit jinak hladkou fasádu středověkých staveb. Pravidelnou podobu má diamantová bosáž renesance, kdy se objevuje též napodobení bosáže omítkou. Podle umístění b. nárožní, pásová, prstencová. (Viz portál) 

 

 • BRÁNA

opevněný vstup do pevnostní architektury, jemuž je věnována zvláštní pozornost jako nejzranitelnějšímu článku obrany. Ve středověké zděné architektuře mohla b. vzniknout prostým prolomením hradby portálem (kulisová b.) nebo měla podobu samostatné stavby s průjezdem, otevřeným portály na obou stranách (např. věžová b.). B. se uzavírala vraty, mříží (hřebenem), případně padacím mostem, byla-li umístěna za příkopem. Mohla být doplněna předbraním nebo barbakanem. Vedle ryze obranného účelu plnila často funkci reprezentativní a výtvarnou, jako slavnostní vstup se sochařskou výzdobou.

 

 • BRANSKÁ VĚŽ

věž s funkcí brány

 

 • BŘIT

fortifikační prvek v podobě ostře vybíhající hrany, nejčastěji u věže, věžice, zalomené hradební zdi a pod., orientované ve směru očekávaného ostřelování

 

 • BUSTA,BYSTA

sochařské či malířské dílo, zpodobující lidskou hlavu s poprsím

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.