Renovace kapličky Nejsvětější Trojice

V křesťanském pojetí je Bůh reprezentován Svatou či Nejsvětější trojicí, totiž Otcem, Synem a Duchem svatým, kteří dohromady sdílejí jediné božství. V křesťanské kultuře je Nejsvětější trojice často oslavována prostřednictvím po ní pojmenovaných kostelů, kaplí, sloupů.

Také Křivoklát se může pyšnit malou kapličkou, vystavěnou pro oslavu trojjediného božství. Kdy byla tato kaplička vystavěna, není známo. Povětrnostní vlivy však vedly k jejímu postupnému chátrání a v roce 2008 došlo k její zásadní renovaci.

V neděli 15. 6. 2008 v 11 hodin proběhl pod křivoklátským hradem slavnostní akt — vysvěcení zrekonstruované kapličky Nejsvětější trojice. Obřad zahájil kastelán hradu Luděk Frencl a pak uvedl rakovnického vikáře Jána Petroviče, který se ujal vlastního vysvěcení. Události byly přítomny také osobnosti, které se na rekonstrukci kapličky podílely. Byl to zejména architekt Ondřej Šefců, který namaloval tři velké obrazy s motivy svatých. Tyto obrazy, namalované na měděných deskách, jsou osazeny na třech stranách kapličky. Kastelán dále poděkoval Karlu Breníkovi, majiteli křivoklátské stavební firmy, která rekonstrukci zajišťovala. Mezi hosty obřadu byli dále např. vedoucí správy CHKO Křivoklátsko dr. Petr Hůla, dřívější starostka Křivoklátu ing. Pavla Hůlová, historik dr. Tomáš Bednařík, a další.

Jak se o kapličce psalo v regionální literatuře

V rukopisné práci Marcela Havlíka nazvané Poznej kraj, ve kterém žiješ, o kapličce čteme:
Nad bývalým hradním příkopem je postavena trojboká kaplička zasvěcená sv. Vendelínovi a Nejsvětější Trojici. Ve výklencích kapličky bývávaly namalovány obrazy svatých, dnes již zcela opršelé. Datum postavení kapličky není známo, ale dle způsobu stavby pochází z přelomu 17. a 18. století. Kdysi okolo ní vedla pěšina ke hradu, po postavení bednárny byla cesta zrušena. Kaplička získala pověst, že je v ní zaživa zazděna dcera purkrabího, která se prohřešila s majitelem hradu. Pověst si vymyslel některý jarmareční zpěvák, aby se jeho písně lépe prodávaly.

Několik fotografií z vysvěcení kapličky a příprav obrazů do výklenku kapličky:

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.