Kontakt

Adresa

státní hrad Křivoklát
Křivoklát 47
270 23 Křivoklát

Telefon

+420 313 558 440

e-mail

slaby.petr@npu.cz

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Návštěvnický provoz, hromadné rezervace prohlídek, průvodci, obchodní zboží: Ladislav Adam
adam.ladislav@npu.cz

Ubytování:

Kamila Hájková
hajkova.kamila@npu.cz

Rezervace vstupenek:
adam.ladislav@npu.cz


 

hrad Křivoklát spravuje NPÚ, ÚPS v Praze

správa státního hradu Křivoklát

Mgr. Petr Slabý

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • 313 558 440, 724 151 811
 • 47/, Křivoklát 47

Kamila Hájková

 • referentka majetkové správy, rezervace ubytování
 • 313 558 440, 720 996 071
 • 47/, Křivoklát 47

Ladislav Adam

 • vedoucí návštěvnického provozu
 • 313 558 440, 724 881 713
 • 47/, Křivoklát 47

Luboš Vokoun

 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • 724 980 456, 724 980 456
 • 22/, Zbečno 22
 • Hamousův statek ve Zbečně

Mgr. Alena Jungmannová

 • správkyně depozitáře
 • 724 802 595
 • 47/, Křivoklát 47

Kateřina Hazuková

 • pokladní
 • 313 558 440
 • 47/, Křivoklát 47

Marek Skalický

 • pokladní
 • 313 558 440
 • 47/, Křivoklát 47

Monika Macháčková

 • pokladní
 • 313 558 440
 • 47/, Křivoklát 47

Jana Škodová

 • zástupkyně kastelána
 • 313 558 440, 724 331 922
 • 47/, Křivoklát 47