Josef Mocker, Kamil Hilbert

(1835–1899)                         (1869–1933)

 

Mezi architekty, kteří se vystřídali při stoleté obnově hradu Křivoklátu po ničivém požáru v roce 1826, byli i dva novodobí stavitelé pražské svatovítské katedrály – Josef Mocker a Kamil Hilbert.
Oba působili na Křivoklátě ve stejné době, kdy se věnovali dostavbě pražské katedrály.
Mocker v 80. letech 19. století, Hilbert ve 20. letech 20. století. Nejvýraznějším Mockerovým počinem byla obnova Velké věže, kterou zvýšil o jedno podlaží, zaklenul všechna patra a po více než dvou stech letech věž znovu opatřil střechou. Hilbert především obnovil severní křídlo horního hradu, které muselo být v 70. letech 19. století střženo kvůli chatrnosti.

Působení Josefa Mockera na Křivoklátě se neomezilo jen na vlastí hrad. Je rovněž autorem novogotické přestavby kostela svatého Petra v horní části městyse Křivoklát. Nad jeho portálem můžete vidět rodový znak donátorů kostela, knížat z Fürstenbergu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 558 440
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Křivoklát
47/, Křivoklát 47 27023
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán.