Filipína Welserová a Ferdinand Tyrolský

(1527–1580) / (1529–1595)

 

Svatba arciknížete Ferdinanda a Filipíny Welserové v lednu roku 1557 se konala tajně, jen za přítomnosti kněze a nejdůvěrnějších přátel snoubenců. Noční obřad v promrzlé kapli březnického zámku však nebyl pošetilostí romantických milenců, nýbrž holou nutností. Žena, kterou Ferdinand přivedl k oltáři, byla sice krásná, moudrá, vzdělaná a pocházela z velice bohaté a vážené rodiny, postrádala ovšem to, co dvorní zákony vyžadovaly od nevěsty příslušníka vládnoucího rodu především – urozený původ. Proto Ferdinand a Filipína museli svůj společensky nepřípustný vztah úzkostlivě skrývat.

Bezpečné útočiště své tajné lásky našli na hradě Křivoklátě u Ferdinandova věrného spojence Ladislava ze Šternberka a jeho ženy Kateřiny, sestřenice Filipíny. Během šesti křivoklátských let porodila Filipína na hradě tři děti. Prvním byl v roce 1560 syn Karel. Protože se ke svému dítěti nemohla otevřeně přihlásit (což by nutně vedlo k prozrazení vztahu k Ferdinandem), musela své těhotenství skrývat a po porodu nechat své dítě tajně odnést z hradu a položit je před branou, aby se ho poté mohla jako nalezence ujmout. Později tady Filipína přivedla na svět ještě dvojčata Marii a Filipa, obě však záhy zemřela. Právoplatného uznání svého manželství se Ferdinand a Filipína dočkali teprve v roce 1576, jen čtyři roky před Filipíninou smrtí.

Filipíně Welserové je věnována část hradního muzea. Prohlédnout si zde můžete například renesanční malovanou truhlu na šaty z 16. století, která údajně pochází z osobního majetku krásné Filipíny.