Svatby na hradě Křivoklátě

Hrad Křivoklát nabízí pro účely svatebních obřadů své prostory. K dispozici je obřadní síň v přízemí severního křídla horního hradu. Místnost je zaklenuta dvěma poli křížové klenby, vybavena elektrickými varhanami, moderní hudební aparaturou.

Pro objednání svatebního obřadu, informace o cenách a volných termínech se prosím obraťte na Úřad městysu Křivoklát (kontakt a další informace naleznete zde) Nestandardní svatební obřady či jiná přání nutno projednat se správou hradu.