Pro badatele

Na této stránce naleznete přehled archivních fondů o hradu Křivoklátu a přehled
publikací o hradu Křivoklátu. Seznam postupně doplňujeme.

Archivní fondy

  • Název fondu: Velkostatek Křivoklát, uloženo v archivu: Státní archiv Praha Chodov, časový rozsah: 1356-1929 (1994), metráž: 753,69 bm, tématický popis: Rodinné písemnosti Berků, Valdštejnů a Fürstenberků, záležitosti komorní správy panství, správa velkostatku, sociální poměry obyvatelstva na Křivoklátsku, lesní a zemědělské hospodaření, železářský průmysl aj.

Publikace

  • Heber, Franz Alexander - Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, 7. Band, 1848, s. 3-116
  • Cechner, Antonín - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese rakovnickém, část 1 - Hrad Křivoklát, 1911 - publikaci si můžete prostudovat on-line