Návštěvní doba

Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.

Návštěvnické centrum – Pokladna a prodejna je otevřena shodně.

Mimo hlavní sezonu je možné hrad zpřístupnit pro předem nahlášené skupiny o minimálním počtu 15 platících návštěvníků. Rezervace musí proběhnout písemnou formou na e-mailovou adresu:  adam.ladislav@npu.cz minimálně tři dny před plánovanou návštěvou hradu, a to v pracovních dnech.  

Minimální počet pro rezervaci prohlídky je 15 platících návštěvníků.

1. Hradní paláce (základní okruh-reprezentativní prohlídka)

Období Dny Hodiny
1. 10.-31. 10. út–ne 10.00 – 16.00

Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení a dalších částí vězení a hladomorny, dále kaple, Rytířského a Královského sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované osobnosti Filipíny Welserové a hradního fürstenberského muzea.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Gotické paláce (nejstarší jádro hradu)

Není vypsán žádný termín

Nejstarší jádro hradu – gotika (2 paláce). Během této prohlídky návštěvníci uvidí II. nádvoří, Stříbrnici, vězení, hladomornu, kapli, Rytířský sál, Královský sál a hradní konírnu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Celým hradem (gotické+ hradní paláce včetně hradeb a věže)

Není vypsán žádný termín

Prohlídka II. hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, dalších částí vězení a hladomorny, kaple, Rytířského a velkého Královského sálu, knihovny, obrazárny, místnosti věnované Filipíně Welserové, hradního fürstenberského muzea, hradeb a Velké válcové...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Česká státnost – edukace pro školy

Není vypsán žádný termín

Speciální edukační program Česká státnost, který je určen pro mateřské i základní školy!

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Na hradby a velká věž

Období Dny Hodiny
1. 9.-31. 12. uzavřen

Volný prohlídkový okruh bez průvodce. Prohlídka hradeb a expozice ve velké věži, spojená s vyhlídkou do okolí hradu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Severním křídlem proti proudu času – Od Masaryka k Valdštejnům - edukace pro školy

Není vypsán žádný termín

Proti proudu času aneb od Masaryka k Valdštejnům. Prochází se interiéry severního křídla zásadně přestavěného Fürstenbergy v 19. století, zvenku replika pozdní gotiky, zevnitř pohodlné zámecké pokoje odpovídající době vzniku. Zakončení prohlídky s promítáním filmu...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu