Václav IV.

(1361–1419)

 

Roku 1383 nechal král Václav IV. vypálit pod Křivoklátem několik výstavnějších domů jen proto, aby nemohly poskytnout přístřeší nevítaným návštěvám, které král nehodlal na Křivoklátě přijmout.
Víc než čímkoliv jiným se Křivoklát stal pro Václava IV. skrýší, kam neprůbojný král utíkal před tvrdou realitou vladařského úřadu. Lovem a pitkami tady trávil často celé měsíce, například rok 1385 tu pobyl téměř celý. Svou náklonnost Křivoklátu projevoval Václav IV. i velkorysými investicemi do jeho zvelebení. Hrad nechal rozšířit a doplnit o nové stavby, mimo jiné o vstupní Prochoditou věž nebo purkrabství na dolním nádvoří, upravené v 17. století na sýpku. Pravděpodobně z doby Václava IV. pochází i první hradní vodovod.

V roce 1380 Václav přijal na Křivoklátě vyslance anglického krále Richarda II., kteří do Čech přijeli sjednat sňatek Václavovy sestry Anny s anglickým panovníkem, prožil tu i část líbánek se svou druhou ženou Žofií Bavorskou. V roce 1388 Václav IV. přežil na Křivoklátě svou smrt – vážně onemocněl a zdálo se, že konec je neodvratný. Kněz už králi udělil poslední pomazání, lékařskému konsiliu spěšně povolanému z Prahy se však podařilo umírajícího panovníka zachránit.

Podle pověsti se na Křivoklátě poprvé před králem Václavem IV. předvedl jeho dvorní kouzelník Žito. „Přišel znenadání, nehlášen, a stráž ho nechtěla pustit. Ale jen mrkl, ani prstem nehnul, už ztuhli všichni žoldnéři, jak stáli ve bráně i u dveří králových, i dveřník královský také. Všichni, kdož Žitovi chtěli bránit, ztuhli. Přimrazil je,“ líčí spisovatel Alois Jirásek. Podobných kousků ukázal Žito při svém křivoklátském entrée hned několik. 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.