Královský hrad uprostřed loveckého hvozdu

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Nabízí širokou škálu architektonických stylů, které vedou od Přemyslovců až po současnost. Počátky osídlení sahají až do doby kamenné. Za panování Přemysla Otakara II. byl dokončen rozsáhlý a velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn za vlády Václava IV. a později za Vladislava II. Jagellonského. Královská rezidence byla využívána i jako velmi obávané vězení, kde se odehrála temnější část její historie. Hradní areál byl několikrát zasažen požárem. K poslednímu požáru došlo roku 1826 a tehdejší majitelé, Fürstenberkové, zahájili zdlouhavý a nákladný proces obnovy hradu. V roce 1929 došlo k prodeji přímo do rukou československému státu.


Akce

Křivoklání na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Křivoklát

30. 9. 2023 – 1. 10. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Setkání členů klubu a přátel značky Renault na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Křivoklát

7. 10. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Advent na hradě Křivoklát

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Křivoklát

9. 12. 2023 – 17. 12. 2023

Může se lišit jednotlivé dny


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: