Královský hrad uprostřed loveckého hvozdu

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Nabízí širokou škálu architektonických stylů, které vedou od Přemyslovců až po současnost. Počátky osídlení sahají až do doby kamenné. Za panování Přemysla Otakara II. byl dokončen rozsáhlý a velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn za vlády Václava IV. a později za Vladislava II. Jagellonského. Královská rezidence byla využívána i jako velmi obávané vězení, kde se odehrála temnější část její historie. Hradní areál byl několikrát zasažen požárem. K poslednímu požáru došlo roku 1826 a tehdejší majitelé, Fürstenberkové, zahájili zdlouhavý a nákladný proces obnovy hradu. V roce 1929 došlo k prodeji přímo do rukou československému státu.


Akce

Výstava "Dva světy" na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Křivoklát

1. 6. 2024 – 31. 8. 2024

10.00 – 17.00

Koncert KEKS a Michala Šindeláře na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Křivoklát

19. 7. 2024

19.30 – 23.00

Muzikál Království z ledu na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Křivoklát

21. 7. 2024

18.30

Rudolfínská pastorála aneb klíč je pryč - noční prohlídky na Křivoklátě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Netradiční prohlídka

Křivoklát

12. 7. 2024 – 5. 10. 2024

20.00 – 23.00


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: