Vladislav Jagellonský

(1456–1516)

 

Za krále Vladislava Jagellonského se Křivoklát stal skutečnou perlou českých hradů. Přestavba zchátralého hradu ve stylu okázalé, tzv. vladislavské gotiky, učinila z Křivoklátu velkolepou panovnickou rezidenci, jednu z nejhonosnějších ve střední Evropě své doby.

Z vladislavské přestavby pochází nejkrásnější a nejvzácnější prostory hradu – nádherná kaple a majestátní královský sál. Vladislava a jeho syna Ludvíka zpodobňuje reliéf v arkýři nad vstupní branou do horního hradu, Vladislavův znak – korunované dvojité W – můžete vidět v kamenném reliéfu s českým zemským znakem nad vstupní branou hradu.

Vladislav Jagellonský však pobýval na Křivoklátě jen zřídka. V roce 1473 se tady ukrýval před morem, nějaký čas tu strávil ještě v letech 1478 a 1489. Po roce 1490, kdy přesídlil z Prahy do maďarského Budína, zavítal na Křivoklát zřejmě už jen jednou, a to v roce 1509. Po týdnu se však kvůli revmatickým obtížím nechal odvézt do Prahy.

Když v roce 1496 povstali v kutnohorských stříbrných dolech havíři, skončilo deset vzbouřenců na popravišti v Poděbradech. Tři další byli dopraveni na Křivoklát a dva z nich, Holý Želmův a Ondřej Němec, tu byli potají popraveni. Třetímu, Vítovi Krchnavému, se podařilo zbavit se pout, omráčit kata kamenem a uprchnout. Brzy vyšlo najevo, že havíři byli odsouzeni k smrti na základě falešných obvinění, která měla zakrýt skutečný důvod jejich vzpoury – upozornit na zlořády a okrádání krále mezi důlními úředníky. Rozlícený král Vladislav nechal pravé viníky umučit, aby však vrátil život 12 nevinně popraveným havířům, na to už jeho světská moc nestačila.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.