C

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z 

 

  • CENTRÁLA, CENTRÁLNÍ STAVBA

stavba se středově souměrnou dispozicí, na půdorysu kruhu (rotunda), oválu, čtverce, polygonu či řeckého kříže

 

  • CIMBUŘÍ

poprsní zed (parapet) ochozu tvořená stínkami (zuby) ke krytí obránců a prolukami k výhledu a výstřelu. S rozvojem palných zbraní se do stínek vkládaly střílny, později se cimbuří zazdívala a nahrazovala krytým střeleckým ochozem. 

 
  • CISTERNA

vodní nádrž na vrchní deštovou vodu. U skalních hradů na propustném pískovci musela být opatřena výdřevou nebo jílovým výmazem.

  • CYKLUS

ve výtvarném umění soubor děl či výjevů, tvořící významový celek

 

  • ČERNÁ KUCHYNĚ

místnost s otevřeným ohništěm a komínovým odtahem ve stropě (klenbě), sloužící k přípravě pokrmů na přímém ohni

 

  • ČESTNÝ DVŮR

cour d'honneur, prostor před zámkem, vymezený hlavní zámeckou budovou a bočními křídly

 

  • ČUČEK, ČUČKY

ozdobné prvky, ukončující renesančí štít. Mívají tvar koule, šištice, balustry, vázy atd., a člení jeho siluetu ve vertikálním směru 

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.