T

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

 • TAFLOVÁNÍ

deštění, obkládání stěn nebo stropu dřevěnými deskami, běžné v pozdní gotice

 

 • TERAKOTA

pálená hlína, též výrobek z pálené hlíny, tvarovka

 

 • TORION

mohutná patrová dělostřelecká bašta podélného půdorysu se zaobleným čelem, v pozdně gotickém a raně novověkém opevnění

 

 • TRAKT

v architektuře prostor vymezený nosnými zdmi, např. jednotrakt, dvoutrakt, vícetrakt

 

 • TRÁM

vodorovný dřevěný nosný prvek

 

 • TRÁMOVÝ STROP

strop, jehož základním nosným článkem je trám. Trámy jsou osazeny v obvodové zdi, popřípadě vzepřeny středním průvlakem (nejmohutnějším nosným trámem).

 

 • TRIBUNA

tribuna (empora), vyvýšené místo v kostele, situované v západní části lodi či po stranách. Panská tribuna románských vlastnických kostelů, jíž mohl spojovat můstek s přilehlým sídlem, sloužila feudálnímu vlastníku kostela a jeho rodině, jiné, rozměrnější tribuny schopné pojmout řádový konvent obsahovaly kostely klášterů či komend, od pozdní gotiky a zejména v renesanci vznikaly zpěvácké tribuny zpěváckých (literátských) bratrstev v městských kostelech, zvané kůr, kruchta.

 

 • TRIFORIUM

v katedrální architektuře patrový ochoz nad arkádami, který se otevírá rovněž arkádami do interiéru kostela

 

 • TUMBA

vyvýšený kamenný náhrobek, někdy se sochařskou výzdobou (reliéf, skulptura)

 

 • TVAROVKA

stavební článek z pálené hlíny (terakoty) na rozdíl od cihly zvláštního tvaru a specifické funkce, např. ostění portálu nebo okna, klenebního žebra, římsy; pokud byla náhražkou za kámen, snažila se jej imitovat povrchovou úpravou, reliéfně zdobené t. se však mohly uplatnit též jako samostatný prvek fasády.

 

 • TVRZ

Středověké openěné sídlo kvalitativně nižší úrovně než hrad, menších rozměrů i slabší fortifikace, umístěné zpravidla přímo ve vesnici či v bezprostřední prostorové a íunkmí vazbě na ni, sloužící ve většně případů jako rezidence nižší šlechty. V návaznosti na tvrze byly budovány dvory s hospodářskou, ale též sídelní funkcí.

 

 • TVRZIŠTĚ

místo zaniklé tvrze, dochované zpravidla jen v podobě terénního útvaru bez nadzemních pozůstatků zástavby

 

 • TYMPANON

Tympanonplocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.