Královský hrad uprostřed loveckého hvozdu

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Nabízí širokou škálu architektonických stylů, které vedou od Přemyslovců až po současnost. Počátky osídlení sahají až do doby kamenné. Za panování Přemysla Otakara II. byl dokončen rozsáhlý a velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn za vlády Václava IV. a později za Vladislava II. Jagellonského. Královská rezidence byla využívána i jako velmi obávané vězení, kde se odehrála temnější část její historie. Hradní areál byl několikrát zasažen požárem. K poslednímu požáru došlo roku 1826 a tehdejší majitelé, Fürstenberkové, zahájili zdlouhavý a nákladný proces obnovy hradu. V roce 1929 došlo k prodeji přímo do rukou československému státu.


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: