Edward Kelley

(1555–1597)

Edward Kelley se jako dvorní alchymista císaře Rudolfa II. domohl značného jmění i šlechtického titulu rytíř z Imany, ochota císaře zahrnovat Kelleyho svou přízní, aniž by konečně oplátkou získal slíbená alchymistická tajemství, však nebyla nekonečná. Když Kelley roku 1591 zabil v zakázaném souboji jistého Jiřího Hunklera, využil rozmrzelý Rudolf situace a Kelleyho uvěznil na Křivoklátě, kam vzpurnému alchymistovi vzkázal, že svobodu získá jen výměnou za návod k přípravě tinktury k výrobě drahokamů a další magické recepty. Šarlatán Kelley, který císaře celou dobu jen vodil za nos, ovšem nemohl nabídnout nic, čím by se vykoupil, a když zatvrzelého Rudolfa II. neobměkčily ani přímluvy Kelleyho vlivných zastánců včetně anglické královny Alžběty, rozhodl se zoufalý alchymista pro útěk. Jedné noci se spustil ze svého žaláře po laně, zpuchřelé lano však neuneslo jeho váhu a Kelley skončil v bezvědomí a s roztříštěnou nohou na skalách pod hradem. O nohu přišel a s ní také o poslední zbytky císařovy přízně. Získal svobodu, dlouho se z ní však netěšil. Zemřel roku 1597 ve vězení pro dlužníky v Mostě, kde po nezdařeném pokusu o útěk spáchal sebevraždu.

Aby Rudolf II. získal vytoužená alchymistická tajemství, nechal prý Kelleyho na Křivoklátě i zazdít a mučit. Spisovatel Josef Svátek vypráví v jednom ze svých četných historických románů, že Kelleyho tu natáhl na skřipec proslulý pražský kat Mydlář. Když předtím stříhal alchymistovy pověstné dlouhé vlasy, odhalil prý jediné skutečné tajemství, které Angličan skrýval – uříznuté uši, důkaz jeho pravé totožnosti. Edward Kelley, rytíř z Imany, byl před svým příchodem do Čech pouhým písařem Edwardem Talbotem, který o své uši přišel ve městě Lancasteru za padělání úředních listin.

Kelley pobyl na Křivoklátě dva a půl roku, jeho vězením byla věž Huderka. V přízemí věže můžete dodnes nahlédnout zamřížovaným otvorem v podlaze do temné podzemní kobky, kde Kelley údajně strávil počátek své vazby.