Velká válcová věž

Velká válcová věž bude téměř po 150 letech bez střechy.

V polovině měsíce března se začne rozebírat střešní konstrukce Velké válcové věže, která tvoří nejcharakterističtější dominantu hradu Křivoklát. Její oprava je dlouhodobě naplánována, protože jak střešní plášť, tak tesařské konstrukce nutně potřebují obnovu.

Střešní plášť je tvořen pálenou prejzovou krytinou netypicky velkého formátu. Je na hranici životnosti a formát nevyhovuje památkářskému hledisku, je novodobý. Tesařské konstrukce podléhají zkáze při napadení dřevokazným hmyzem, v našem případě tesaříkem. Ty tesařské prvky, které jsou nadměrně zeslabeny, musejí být nahrazeny novými, jiné, méně napadené, budou pouze zasanovány.

Rekonstrukce si vyžaduje kompletní snesení všech částí střešní konstrukce dolů z věže a později opětovné vynesení opravené konstrukce nahoru. Přesun hmot je pravděpodobně nejnáročnější kapitolou celé rekonstrukce, neboť výška věže 42 metrů a velký nedostatek prostoru a manipulačních ploch situaci značně komplikují. Již sama technologická řešení přesunu hmot a práce ve značné výšce mohou být velkou zajímavostí nejen pro odborníky, ale i laickou veřejnost, zkrátka pro všechny, kteří letos na Křivoklát přijedou. Času na shlédnutí bude poměrně dost, práce mají skončit do konce října 2016.

Provoz hradu bude po celou sezónu zachován, omezení se týkají uzavření okruhu „Na hradby“, vyloučení Velké věže z okruhu „Celým hradem“ a zmenšení plochy II. nádvoří. Tato omezení budou ovšem návštěvníkům vykompenzována zpřístupněním jiných, běžně nepřístupných míst hradu. Znamená to tedy, že letošní sezóna je na Křivoklátě nesmírně zajímavá. Nejen, že návštěvníci uvidí nové nepoznané prostory, ale také spatří Velkovou válcovou věž bez střechy, což se podaří pouze jednou za několik generací!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.