Jan Augusta

(1500–1572)

 

Ze všech významných křivoklátských vězňů strávil v hradním žaláři nejdelší čas biskup Jednoty bratrské Jan Augusta. Jako jeden z domnělých strůjců protihabsburského povstání v roce 1547 tady Augusta pobyl dlouhých 16 let, od roku 1548 do roku 1564. Spolu s ním byl na Křivoklátě uvězněn i jeho pobočník Jakub Bílek. Ten tu strávil 13 let, ze své vůle však na Křivoklátě setrval až do Augustova propuštění. Soucitnou zastánkyni našli věznění bratři v krásné Filipíně Welserové, tajné manželce arciknížete Ferdinanda Tyrolského, která v té době na Křivoklátě žila. Její přímluvou Augusta a Bílek, věznění v oddělených celách, společně strávili Velikonoce v roce 1561. Bylo to jejich první setkání po osmi letech.

První týdny na Křivoklátě byly pro Jana Augustu a Jakuba Bílka kruté. Před cestou na Křivoklát totiž oba podstoupili v Praze surové mučení a teprve po dvou týdnech, které v „přetěžkých bolestech“ proleželi na troše slámy nahrazující lůžko, se jim dostalo lékařského ošetření.

Žaláře Jana Augusty i Jakuba Bílka se nacházejí v přízemí jižního křídla horního hradu. V Augustově cele je dnes vystaven lovecký vůz císaře Karla VI., v Bílkově žaláři, tzv. prostřední cele, se nachází část expozice mučicích nástrojů. V hradním muzeu si můžete prohlédnout známé plátno malíře Alfreda Seiferta zobrazující návštěvu Filipíny Welserové v žaláři Jana Augusty.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 151 811
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Janovice u Rýmařova
Zámek 10/1, Janovice u Rýmařova 79342
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán. Od 19. srpna 2023 nastoupil jako kastelán SZ Janovice u Rýmařova po dobu PPM a RD.