Oprava střechy Prochodité věže v roce 2017

Prochoditá věž je druhá nejzřetelnější dominanta hradu Křivoklát. Tvar její střechy se vyvíjel po celá staletí, až dospěl k dnešnímu tvaru helmice při posledním zastřešení v letech 1827–1830 (1826 zase hořelo). Konstrukce její střechy je značně unikátní a poměrně originální, a to souvisí také se snahou o protipožární řešení.

Současný stav před opravou

Vlastní konstrukce je zděná z pálených cihel na vápennou maltu v tloušťce cca 150 mm, což ještě není dimenze pro nosnou zeď tohoto typu, proto byla použita dovnitř vložená dřevěná konstrukce (trámová), která původně staticky spolupůsobila se zděnou. Pro lepší pochopení si ji představme jako jehlanovitou šablonu obezděnou cihelným zdivem. Dnes již je tato dřevěná část oddálená od rubu zdiva díky sesychání – deformaci a zděná část funguje jako samonosná. Zdivo v tloušťce 150 mm pochopitelně promrzá, voda kondenzuje na rubu zdi, cihelné zdivo degraduje, drolí se.

Střešní plášť tvoří vápenná mazanina často a na mnoha místech vyspravovaná, v některých obdobích bohužel pravděpodobně i s cementovou přísadou. Díky tomu je plášť ne zcela kompaktní a uzavřený, nelze garantovat jeho 100% vodotěsnost.

Nový stav po opravě

Snahou při opravách historických objektů je vždy zachovat co nejvíce původních prvků a autenticity. Proto dřevěná konstrukce uvnitř věže zůstane zachována, až na nutnou sanaci či protézování některých prvků. Cihelná část bude z větší části přezděna s použitím co největšího množství původních cihel a bude přesně kopírovat tvar střechy současné. Větrací otvory a průduchy budou co nejlépe přizpůsobeny potřebám netopýrů, kteří zde mají významné stanoviště.

 

Oprava samotná bude samozřejmě opět velkou zajímavostí pro návštěvníky. Když vezmeme v úvahu termín poslední opravy dokončené 1830, zjistíme, že věž bez střechy viděli naši předkové naposledy před téměř 8 generacemi. Jak se tvar střechy změnil oproti původnímu středověkému pojetí, dokumentují modely hradu v naší expozici.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Slabý

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 558 440
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Křivoklát
47/, Křivoklát 47 27023
Pochází z Litomyšle, kde dokončil gymnázium, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor český jazyk – hudební výchova (1982–1987). V letech 2004 a 2005 absolvoval kvalifikační kurz památkové péče NPÚ. V období 1983–1994 působil jako zpěvák ve Státním divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, jednoroční základní vojenskou službu absolvoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého (1988–1989). V období 1994–2006 provozoval jako OSVČ nejprve obchod s řezivem (až do ničivé povodně 1997) a poté se vesměs věnoval dřevařské prvovýrobě jako dřevorubec, kočí při přibližování dřeva a provozovatel pily na pořez kulatiny. Také pracoval jako nájemce horské chaty, provozní v hotelu, majitel agroturistické jízdárny, trenér dostihových koní. V letech 2006 a 2007 byl kastelánem hradu Svojanov. Od roku 2007 do roku 2014 byl zaměstnán v menší stavební firmě nejprve jako tesař a posléze jako provozní šéf s povinnostmi zásobovače, přípraváře, rozpočtáře, stavbyvedoucího a stavebního technika. Po výběrovém řízení na konci roku 2014 nastoupil v lednu 2015 na státní hrad Křivoklát jako kastelán.