Zámecký park Lány

Fürstenberské sídlo prezidentskou rezidencí

V polovině 19. století nechal Karel Egon II. Fürstenberg založit anglický park, což byl trend své doby. Do parku byl zasazen okrasný rybník s umělým ostrůvkem, různé druhy dřevin (i cizokrajných), bažantnice a obůrka pro vzácnou zvěř. V roce 1875 Fürstenberkové přikoupili tři soukromé zemědělské usedlosti podél dnešní Zámecké ulice a na jejich místě byl zřízen palmový skleník a zelinářská zahrada. Po roce 1921, kdy byl zámek Lány prodán Československému státu, zasadil do parku nové prvky architekt Josip Plečnik.
Zámecký park je otevřený každý den kromě pondělí.