Hamousův statek ve Zbečně

Selská usedlost s roubeným obytným domem.

Přijměte pozvánku na selskou usedlost s roubeným obytným domem, zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou, černou kuchyní a výměnkem. Její dějiny spolehlivě známe od přelomu 16. a 17. století. Poznejte, jak se kdysi bydlelo, hospodařilo, jaká lidé uměli řemesla a jaké měli zvyky. O sobotách bývá součástí prohlídky pečení chleba tradičním způsobem. Každoročně v červenci se na statku koná akce „Šafářův dvoreček“ a v prosinci Malý Advent.

 

Více o statku