Koncert pro krále na hradě Křivoklát aneb Audience u krále Jana

Koncert pro krále je spojen s krátkým úvodním slyšením v původní královské audienční síni, která byla právě k těmto účelům vystavěna již ve 13. století. Ke králi přichází jeho žena Eliška, aby mu ukázala jejich syna Václava, usedla po jeho boku a vyslechla koncert.

Slyšení a koncertu se účastní celý královský dvůr včetně největších osobností té doby. Všechny historické postavy, které se audience účastní, zůstávají po celou dobu v sále společně s diváky. Přijďte si tedy vyslechnout koncert po boku krále Jana Lucemburského, Elišky Přemyslovny, Jindřicha z Lipé, Viléma Zajíce z Valdeka a dalších!  

Soubor Ludus Musicus pod uměleckým vedením Františka Běhounka interpretuje s neobyčejným nasazením středověkou a raně novověkou hudbu a snaží se o autenticitu nejen v hudebním projevu ale i v kostýmové a pohybové složce. Samozřejmostí jsou repliky gotických hudebních nástrojů a syrové gotické aranže, nepřehlédnutelné je sugestivní průvodní slovo adresované králi Janovi. Toto scénické provedení dobové hudby je vskutku exkluzivní a nebývá často k vidění. Dobovými skladbami a písněmi vrcholného středověku dokreslí koncert adventní náladu klidného předvánočního času.

Účinkují:
Anna MATLOVÁ –  flétna, šalmaj, zpěv
František BĚHOUNEK – loutna, žaltář
Ondřej KULHAVÝ – zpěv, mluvené slovo
Přemysl URBAN – zpěv, bicí
Radka URBANOVÁ – zpěv, bicí
Beáta ALTIOR – vialo, žaltář, zpěv
Damián ALTIOR, Jáchym DOLEŽAL – zvonky, fanfrnoch

V programu adventního koncertu zazní středověké konduktové písně výroční, obřadní   
a obchůzkové z Vyšebrodského rukopisu A. D. 1410, z kancionálu Písně vajroční A. D. 1537 aj. Součástí vystoupení bude i malý adventní betlém s tématy Zvěstování B. P M. a Navštívení Alžběty.

Koncert pro krále začíná v 16 hodin. On-line předprodej vstupenek zde.