Křivoklátská věž vydala svědectví z předminulého století

Makovice na hrotu střechy velké válcové věže hradu Křivoklátu obsahovala dva tubusy z roku 1883. Nález byl pro správu hradu překvapením – byl o století starší, než se předpokládalo. Věž je nyní rekonstruována, před dokončením obnovy správa hradu do špičky věže uloží kopie nalezených dokumentů i s novou schránou se svědectvím současnosti.

 

Klempířská konstrukce ve tvaru cibule či makovice bývá zpravidla využita jako schránka pro uložení dobových informací stavitelů pro časy budoucí. Očekávalo se, že podobný nález vydá i makovice na velké válcové věži křivoklátského hradu. Nález se potvrdil a zároveň mile překvapil. 19. dubna byla měděná makovice otevřena a z ní vytaženy dva silnostěnné skleněné tubusy s písemnostmi: „V té chvíli jsme si mysleli, že vyndáváme schrány uložené asi v 50. nebo 90. letech 20. století. Nebyli jsme nijak netrpěliví a rozhodli jsme se tubusy povrchově očistit a s jejich otevřením počkat na přítomnost zástupce Územní památkové správy v Praze, prozatím jsem je uložil do svého trezoru“, říká kastelán Petr Slabý. 21. dubna ve 13.30 byly schránky otevřeny za účasti kastelána, správkyně depozitáře, investičního technika a dalších osob. Po poměrně náročné proceduře otevírání – víčka byla velmi kvalitně utěsněna sklenářským tmelem – tubusy vydaly svá tajemství, „a to mě trochu zamrazilo, protože to byly papíry z roku 1883, některé osobně podepsané Fürstenberky“, pokračuje kastelán.

Obsah schránek byl jednoznačně překvapením. Velmi hodnotné autentické svědectví vydává několik mincí, stavební výkresy hradu, podepsaná zpráva od rodiny Fürstenberků, tři veduty hradu, ekonomická statistika panství, část kroniky a osm výtisků dobových novin v češtině a němčině. Nález byl znovu uložen do trezoru kastelána a oznámen kompetentnímu památkáři PhDr. Janu Frídlovi. Ten přijel na hrad druhého května a všechny předměty z nálezu prohlédl a odvezl do restaurátorských dílen, kde budou prozkoumány a ošetřeny, vyrobí se kopie všech papírových částí a mince se vyčistí. Po ošetření v restaurátorských dílnách bude originál uložen do depozitu ve správných klimatických podmínkách a kopie budou vystaveny v hradní expozici, podrobeny zkoumání archivářů a dalších odborníků a na podzim budou vloženy opět do makovice velké věže při dokončovacích pracích s upozorněním, že jde o kopie. K nim pak budou také přidány zprávy z naší doby.

Fotografie ke stažení