Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace

Detailed information

Year:

2017

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

335

ISBN:

978-80-85034-98-1

170 Kč

in stock

Buy

170 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Publikace Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace, jež navazuje na předcházející knihy mapující složité průmyslové aglomerace a jednotlivé obory, vychází z osvědčené struktury členění hlavních kapitol na historické souvislosti, typologický vývoj jednotlivých odvětví, katalog podnikatelů, společností a osobností a katalog kulturních a navrhovaných kulturních památek. Získané poznatky shrnuje a prezentuje prostřednictvím stručných textů, názorných technologických schémat a kreseb, mapové dokumentace a historických a současných fotografií. Publikace je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která byla veřejnosti představena v první polovině roku 2018 v areálu dolu Mayrau v Kladně a je dále provázána s touto odbornou mapou.

Also available in English version: The Cultural Heritage of the Kladno Industrial Agglomeration.

Obsah:

Úvod

Geologické poměry

 • Geologické poměry centrálního kladenského uhelného revíru, dílčí části kladensko-rakovnické pánve
 • Geologické poměry rudného ložiska u Nučic
 • Geologické poměry vápencových lokalit

Historické souvislosti

 • Hornictví uhelné
 • Hornictví rudné
 • Hornictví nerudné, těžba vápence
 • Hutnictví, historický vývoj kladenských železáren
 • Doprava kolejová a lanová
 • Ochrana kulturního průmyslového dědictví

Technologický a typologický vývoj

 • Dobývací metody centrálního kladenského uhelného revíru
 • Technologický a typologický vývoj hutnictví
 • Tváření, válcovna a kovárna
 • Železniční doprava

Katalog podnikatelů, společností a významných osobností

Katalog kulturního dědictví

Registry základních typologických druhů

Literatura a prameny

Mapové přílohy

Summary

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop