Hvězdné nebe nad Kyselkou. Slavní architekti a stavitelé v lázních Kyselka

Podrobné informace

Kategorie:

Architektura

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Karlovy Vary

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

72

ISBN:

978-80-90496-01-9

90 Kč

Nedostupné

Lázně Kyselka se během svého vývoje staly předním a osobitým lázeňským centrem spojeným s architekturou historizujících slohů v západních Čechách. Čilé kontakty aktérů výstavby lázní v Kyselce s moderními centry západoevropského lázeňství dokládají poměrně rychlý přenos podnětů do střední Evropy. Stavební práce prováděl s bravurou místní stavitel Anton Mick z blízkého Radošova. Díky svému vysokému postavení c. k. dvorního dodavatele přivedl Heinrich Mattoni do Kyselky ale i řadu význačných architektů přímo z Vídně. Nesporně k nejvýznamnějším patřila nadmíru renomovaná architektonická kancelář Fellner & Helmer. Doloženou stavbou slavné dvojice vídeňských architektů v Kyselce je Pitná hala (Trinkhalle), postavená v letech 1887-1888 u vývěru Alžbětina pramene v údolí Lomnického potoka a z jejich produkce zřejmě pochází i přestavba Mattoniho vily z let 1885-1886. V roce 1890 získal Heinrich Mattoni ke spolupráci dalšího vídeňského architekta Karla Haybäcka. Ten vybudoval v Kyselce řadu objektů - Vilu Imperial pro Leo Mattoniho, úpravu staršího objektu Zasilatelství – Jindřichova dvora, nový dům čp. 53 Stallburg, pekárnu nazvanou Villa Saxonia.

Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou připravil Národní památkový ústav, ÚOP v Lokti a Muzeum Karlovy Vary, kde je publikace též dostupná. Využity jsou materiály vzniklé v rámci výzkumné činnosti NPÚ, jako součást projektu "Lázně a lázeňství České republiky v kontextu evropského lázeňství" a výzkumných úkolů Národního památkového ústavu VZ MK 0753233303 č. 301 "Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb", úkolu VZ MK 075323304 č. 402 "Dokumentace moderní architektury v České republice" a úkolu VZ MK 0750323304 č. 402 "Odborné poznání, vědecké zhodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století". Tisk publikace zajistil Karlovarský kraj.
Obsah:
  • Historický vývoj Kyselky
  • Nejvýznamnější architekti a stavitelé činní v lázních Kyselka
  • Další významné realizace architektů a stavitelů činných v lázních Kyselka
  • Zhodnocení lázní Kyselka v evropském kontextu