Konference k poctě Prof. Tomáše Durdíka

Vzdělávání

Křivoklát od jihozápadu, po roce 1884

PROGRAM III. ROČNÍKU KASTELLOLOGICKÉ KONFERENCE K POCTĚ PROF. TOMÁŠE DURDÍKA KŘIVOKLÁT 2017

PÁTEK 6. 10. 2017

9.00-10.20 Prezence účastníků

10:20-10:30 Úvodní slovo

10:30-10:50 František Gabriel / Luce Kursová: Hrad Škvorec

11:00-11:20 Zlata Gersdorfová / Ondřej Dmitrišin: Hrad Sychrov ne světle povrchového průzkumu

11:30-11:50 Petr Kastl: Šlechtická rezidence? Vojenská pevnost nebo zřícenina? Tři podoby středověkého hradu v česko - bavorském pohraničí

12:00-13:00 Oběd

13:00-13:20 Vilém Knoll / Tomáš Karel: Kaple a kostely jako součást hradů na Chebsku 13:30-13:50 David Novák: Kastellologie a GIS. Jak se to rýmuje?

14:00-14:20 Miroslava Cejpová: Kuchyně na Pražském hradě

14:30-14:50 Filip Prekop / Erika Průchová: První výsledky archeologického výzkumu hradní kaple Navštívení Panny Marie v Bečově nad Teplou

15:00-15:30 Stanislav Vohryzek: Možnosti studia moravské středověké šlechty a jejich sídel na základě písemných pramenů. Případová studie region Jemnicka

15:40-16:00 Daniel Kovář: Menší opevněná sídla v sídelní struktuře rožmberského dominia

16:00-16.30 Pauza na kávu

16:30-16:50 Petr Chotěbor: Ludvíkovo křídlo starého královského paláce na Pražském hradě

17:00-17:20 Jan Anderle: Hrady na Sušicku v době kolem poloviny 14. století

17:30-17:50 Bogus Wasik / Marcin Wiewióra: Castra terrae culmensis - wyniki nowych badań zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej (Unisław, Starogród)

18:00-18:20 Aleksander Andrzejewski /Jan Salm: Zamek w Pińczowie - z problematyki badań, zabezpieczenia i ekspozycji reliktu

18:30-18:50 Jiří Slavík: Městská opevnění ve východních Čechách. Nová zjištění a hypotézy

19:00 Večeře, diskuse

 

SOBOTA 7. 10. 2017

8.30-9:15 Snídaně

9:30-10:00 Vzpomínková pobožnost v kapli státního hradu Křivoklát

10:00-10:30 Pauza na kávu

10:30-10:50 František Záruba: Karlswald, zapomenutý hrad Karla IV?

11:00-11:20 Milan Sýkora: Archeologický výzkum hradu Kalich

11:30-11:50 Milan Procházka: Hrad Bjelaj. Příklad osmanské adaptace, nebo aplikace středoevropské předsunuté fortifikace?

12:00-12:20 Luboš Hobl: Hrad Vrtba a jeho zázemí

12:30-12:50 12:50-13:00 Josef Hložek / Michal Větrovec: Hrad u Strašína v kontextu české hradní architektury Slovo závěrem

13:00 Oběd

14:45-15:45 Exkurze - hrad Křivoklát

Vstup do přednáškového sálu je po dobu trvání konference volný.

Volný je rovněž vstup na vzpomínkovou pobožnost v hradní kapli.