Hradní zprávy

Chráníme Vaše zdraví - veškeré místnosti procházejí čištěním. Díky technologii ozónu dochází k ničení pachů, bakterií a virů.

Natočili jsme pro vás videa, kde se seznámíte s nepřístupnými místy na hradě. Dozvíte se více o jejich historii a další zajímavosti.

1. díl - Manský dům
Zhlédnout video

2. díl - Hodinový stroj
Zhlédnout video

3. díl - Noční hrad
Zhlédnout video

4. díl - Křivoklátský pivovar 1. část
Zhlédnout video

4. díl - Křivoklátský pivovar 2. část
Zhlédnout video

6. díl - Odstranění padlých stromů
Zhlédnout video

7. díl - Zasněžený hrad
Zhlédnout video

8. díl - Seminář pro zaměstnance
Zhlédnout video

Speciální díl, který se věnuje Hamousově statku ve Zbečně:

5. díl - Hamousův statek
Zhlédnout video

 

Valdštejnský rok na Křivoklátě – Valdštejnové na Křivoklátsku

Rozsáhlý cyklus NPÚ nazvaný Po stopách šlechtických rodů naplňuje v letošním roce tzv. Valdštejnský rok aneb Valdštejnové, Lvi ve službách císařů. Také Křivoklát se zařadil mezi objekty, kde se vztah k rodu Valdštejnů letos připomíná.  Hrad a panství koupil roku 1685 za „slušnou cenu“ hrabě Jan Arnošt z Valdštejna a počal zde s prací, která celé panství velmi povznesla v mnoha směrech a odvětvích.

Tímto tématem se zabývá film bratrů Bednaříkových, který na zadání NPÚ k valdštejnskému výročí vytvářejí. Film je pojat jako hraný dokument a  bude premiérován na SH Křivoklát 4.9. 2020 v předvečer Mysliveckých slavností svatého Eustacha.  Prodejem Křivoklátska se nechtěl císař Leopold připravit o vyhlášený luxusní lovecký revír, proto do smlouvy zahrnul podmínky, které mu lov ve zdejším hvozdu stále dovolovaly, a to dalo nakonec podnět ke vzniku obory, která se zde zachovala dodnes, film tedy vzniká i ve spolupráci s lánskou oborou.

Malou ukázkou z prvního natáčecího dne na Mnichově Hradišti a na Křivoklátě Vám nabízíme formou fotografií, které naleznete zde.

Prohlídky hradu v době omezujících opatření

 

      Po nucené přestávce se otevřel i hrad Křivoklát 25. května návštěvníkům.  Pondělky jsou prozatím zasvěceny výhradně prohlídkovému okruhu „Na hradby“, a protože jsme povinni vstup na prohlídky a do celého areálu početně usměrňovat, vstupuje se „Na hradby“ romantickou věžičkou za Četnickou stanicí.

      Prvních 500 návštěvníků do dnešního dne prošlo expozicí. Tradiční letitá expozice na hradě se přece jen změnila a nese výraznou stopu nové správkyně mobiliárních fondů, kterou se od letošního roku stala Mgr. Alena Jakšová. Změny jsou patrné zejména v severním křídle, tady v „galerii a muzeu“, ale také například v Rytířském sále. Nutno říct, že především každoroční návštěvníci si těchto změn okamžitě povšimli. Jednoznačně výrazná je změna v expozici Velké válcové věže, ale tu ocení až návštěvníci okruhu „Celým hradem“, kterým se prozatím z technických důvodů neprovádí.

      S velkým všeobecným ohlasem byla přijata část trasy prohlídky v samém závěru. Vzhledem k současným opatřením nekončí prohlídka odchodem na Dolní nádvoří, ale odchází se po hradbách a věžičkou za Četnickou stanicí stejně jako z okruhu „Na hradby“. Zejména úsek od Velké válcové věže k malé věžičce je pro mnohé objevný, protože poskytuje pohled na hrad z jiného úhlu než obvykle, pohled na úžasné detaily architektury jako jsou arkýře, okna a chrliče vody, také na okrasnou zahrádku a působivý výhled do krajiny směrem na Sokolí a Budy.

      Rovněž vstup na prohlídku je jiný oproti dosavadním zvyklostem. S ohledem na předepsaná opatření a regulaci počtu návštěvníků se na prohlídku vchází Zlatou uličkou a potom vstupem, který byl určen pro zde ustájené koně a personál - přes nově připomínanou konírnu, která v těchto prostorách bývala do té doby, než zde byla zřízena ledovna pivovaru.

 

 

Z důvodu omezujících opatření nařízených Vládou ČR sdělujeme:
 

Vstup na nádvoří hradu

 • Je bezplatný
 • Počet osob je limitován dle aktuálních nařízení
 • Návštěvníci vstupují dle uvolněné kapacity
 • Vstup i výstup je mimo pokladnu hradu
   

Vstup na prohlídky hradu

 • Po skupinách 15 osob
 • Vstupenky zakoupené on-line mají přednost a jejich předprodej končí 15 minut před začátkem prohlídky
 • 10-15 minut před začátkem prohlídky bude oznámen počet volných míst pro tradiční zakoupení v pokladně
 • Platba v pokladně hradu je možná především kartou


Na hradby
- volný prohlídkový okruh
 

 • pouze v pondělí
  od 09:00 do 16:00
 • vstup skupin maximálně
  15 osob
 • vstupenky na určitou hodinu lze z důvodu omezujících opatření zakoupit i online

 

!!! Upozorňujeme návštěvníky, že předem nemůžeme přesně stanovit čekací dobu na prohlídku!!!

Alternativní nabídka programu pro čekající návštěvníky hradu:

 

 • Výstava České ryby – výstava živých ryb ve velkých akváriích v bývalém pivovarském sklepě

 

 • Vycházka po naučné trase na vyhlídku Paraplíčko – pomník Karla Egona II. z Fürstenbergu, informace o rostlinách a živočiších zdejšího kraje, výhled na soutok Rakovnického potoka a Berounky, značená trasa  -  začátek za silnicí u trubkového zábradlí turistické značení žluté

 

 • Vycházka po Bednářské stezce – značená romantická trasa s řadou zajímavostí, začátek u budovy Sklepů pivovaru – turistické značení modré