Hradní zprávy

Chráníme Vaše zdraví – veškeré místnosti procházejí čištěním. Díky technologii ozónu dochází k ničení pachů, bakterií a virů.

Natočili jsme pro vás videa, kde se seznámíte s nepřístupnými místy na hradě. Dozvíte se více o jejich historii a další zajímavosti.

Hrad Křivoklát 2021 a Bárka music
Zhlédnout video

1. díl – Manský dům
Zhlédnout video

2. díl – Hodinový stroj
Zhlédnout video

3. díl – Noční hrad
Zhlédnout video

4. díl – Křivoklátský pivovar 1. část
Zhlédnout video

4. díl – Křivoklátský pivovar 2. část
Zhlédnout video

6. díl – Odstranění padlých stromů
Zhlédnout video

7. díl – Zasněžený hrad
Zhlédnout video

8. díl – Seminář pro zaměstnance
Zhlédnout video

Speciální díl, který se věnuje Hamousově statku ve Zbečně:

5. díl – Hamousův statek
Zhlédnout video

 

Valdštejnský rok na Křivoklátě – Valdštejnové na Křivoklátsku

Rozsáhlý cyklus NPÚ nazvaný Po stopách šlechtických rodů naplňuje v letošním roce tzv. Valdštejnský rok aneb Valdštejnové – lvi ve službách císařů. Také Křivoklát se zařadil mezi objekty, kde se vztah k rodu Valdštejnů letos připomíná.  Hrad a panství koupil roku 1685 za „slušnou cenu“ hrabě Jan Arnošt z Valdštejna a počal zde s prací, která celé panství velmi povznesla v mnoha směrech a odvětvích.

Tímto tématem se zabývá film bratrů Bednaříkových, který na zadání NPÚ k valdštejnskému výročí vytvářejí. Film je pojat jako hraný dokument a  bude premiérován na SH Křivoklát 4. 9. 2020 v předvečer Mysliveckých slavností svatého Eustacha. Prodejem Křivoklátska se nechtěl císař Leopold připravit o vyhlášený luxusní lovecký revír, proto do smlouvy zahrnul podmínky, které mu lov ve zdejším hvozdu stále dovolovaly, a to dalo nakonec podnět ke vzniku obory, která se zde zachovala dodnes, film tedy vzniká i ve spolupráci s lánskou oborou.

Malou ukázkou z prvního natáčecího dne na Mnichově Hradišti a na Křivoklátě Vám nabízíme formou fotografií, které naleznete zde.

Prohlídky hradu v době omezujících opatření v roce 2020

Po nucené přestávce se otevřel i hrad Křivoklát 25. května 2020 návštěvníkům. Pondělky jsou prozatím zasvěceny výhradně prohlídkovému okruhu „Na hradby“, a protože jsme povinni vstup na prohlídky a do celého areálu početně usměrňovat, vstupuje se „Na hradby“ romantickou věžičkou za Četnickou stanicí.

Prvních 500 návštěvníků do dnešního dne prošlo expozicí. Tradiční letitá expozice na hradě se přece jen změnila a nese výraznou stopu nové správkyně mobiliárních fondů, kterou se od letošního roku stala Mgr. Alena Jakšová. Změny jsou patrné zejména v severním křídle, tady v „galerii a muzeu“, ale také například v Rytířském sále. Nutno říct, že především každoroční návštěvníci si těchto změn okamžitě povšimli. Jednoznačně výrazná je změna v expozici Velké válcové věže, ale tu ocení až návštěvníci okruhu „Celým hradem“, kterým se prozatím z technických důvodů neprovádí.

S velkým všeobecným ohlasem byla přijata část trasy prohlídky v samém závěru. Vzhledem k současným opatřením nekončí prohlídka odchodem na Dolní nádvoří, ale odchází se po hradbách a věžičkou za Četnickou stanicí stejně jako z okruhu „Na hradby“. Zejména úsek od Velké válcové věže k malé věžičce je pro mnohé objevný, protože poskytuje pohled na hrad z jiného úhlu než obvykle, pohled na úžasné detaily architektury jako jsou arkýře, okna a chrliče vody, také na okrasnou zahrádku a působivý výhled do krajiny směrem na Sokolí a Budy.

Rovněž vstup na prohlídku je jiný oproti dosavadním zvyklostem. S ohledem na předepsaná opatření a regulaci počtu návštěvníků se na prohlídku vchází Zlatou uličkou a potom vstupem, který byl určen pro zde ustájené koně a personál – přes nově připomínanou konírnu, která v těchto prostorách bývala do té doby, než zde byla zřízena ledovna pivovaru.

  

 

 

!!! Upozorňujeme návštěvníky, že předem nemůžeme přesně stanovit čekací dobu na prohlídku!!!

Alternativní nabídka programu pro čekající návštěvníky hradu:

  • Vycházka po naučné trase na vyhlídku Paraplíčko – pomník Karla Egona II. z Fürstenbergu, informace o rostlinách a živočiších zdejšího kraje, výhled na soutok Rakovnického potoka a Berounky, značená trasa – začátek za silnicí u trubkového zábradlí turistické značení žluté
  • Vycházka po Bednářské stezce – značená romantická trasa s řadou zajímavostí, začátek u budovy Sklepů pivovaru – turistické značení modré